English AAA
fcMiles Kilometer Registratie

Dagelijkse vaste ritten in 4 tikken

Om een eerste indruk te geven van fcMiles een voorbeeld van hoe simpel je de vaste dagelijkse ritten kunt invoeren in slechts 4 tikken!

TripList TripNew Bij het starten van fcMiles toont het programma de rittenlijst.

1. Druk op ButtonAdd om een rit toe te voegen

Het scherm “Nieuwe Rit” verschijnt. Het vertrekadres is al ingevuld (gelijk aan bezoekadres vorige rit) en de beginstand is de eindstand van de vorige rit.

Je kunt direct het bezoekadres selecteren en de eindstand aanpassen (of het aantal gereden kilometers).

Maar een vaste dagelijkse rit is nog simpeler.
Top Top
RegularSelect TripNewFromRegular2 2. Tik op “Selecteer vaste rit”

De lijst van vaste ritten wordt getoond met de drie meest gebruikte bovenaan.

3. Tik op de gewenste vaste rit

Alle gegevens worden direct overgenomen in de nieuwe rit.

Een vaste rit kan een enkele reis zijn, maar ook de heen- en terugreis, indien nodig via verschillende routes.

Controleer de eindstand en pas die zo nodig aan.

Het numerieke toetsenbord staat al klaar en de cursor staat bij de eindstand.
Top Top
TripListSynchronize2 TripList 4. Druk op de button “Gereed”

Omdat deze vaste rit uit een heen en een terugreis bestaat, worden er nu (conform de eisen van de belastingdienst) twee aparte ritten toegevoegd: één voor de heenreis via de A1/A30 en één voor de terugreis via de A12/A2.

De ritten worden meteen automatisch gesynchroniseerd met uw administratie op fcMiles.nl (deze optie kan indien gewenst uit gezet worden) en voilà, er staan twee nieuwe ritten in de lijst!
Top Top