English AAA
fcMiles Kilometer Registratie

Overzichten opvragen

De volgende onderwerpen worden hier besproken:
PreferencesTop ReportRequest Met fcMiles kunt u een maandelijkse of jaarlijkse rittenlijst genereren met alle ritten in de opgegeven periode.

De rittenlijst kunt u opvragen met uw iPhone. Hij wordt op de server gegenereerd en als PDF per e-mail naar u toegestuurd.

De rittenlijst kunt u opvragen vanuit de instellingen.

Kies onderaan het scherm de tab Instellingen.

Kies hier vervolgens Overzichten opvragen >.

Het scherm Overzichten wordt nu getoond.
Top Top
ReportRequest ReportPeriod Periode: Als periode is standaard de vorige maand geselecteerd. Wilt u een andere periode selecteren, tik dan op de periode om het scherm Periode te openen.

Wilt u een maand rittenlijst, kies dan de maand en het jaar waarvoor u de lijst wilt genereren.

Wilt u een rittenlijst voor het hele jaar, kies dan rechts onder de optie Heel jaar en selecteer vervolgens het jaar waarvoor u de lijst wilt genereren.

Druk hierna op de button ButtonDone rechtsboven om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het scherm Overzichten.
Top Top
ReportRequest NIET in aparte kolom:
ReportDetailNoRoute

WEL in aparte kolom:
ReportDetailWithRoute
Route in aparte kolom

Maakt u regelmatig ritten via een afwijkende route, dan kunt u die route het beste in een aparte kolom afdrukken.

Tik de button achter Route in aparte kolom aan om deze optie te activeren.

Als u slechts af en toe via een afwijkende route rijdt, zet deze optie dan niet aan, anders is de laatste kolom in het overzicht meestal leeg.

Als de optie uit staat, wordt de afwijkende route in de kolom bestemming afgedrukt onder het bezoekadres, met de tekst Via: er voor. Zie het voorbeeld hiernaast.
Top Top
ReportRequest ReportEmailAddress Bij Mail naar staat standaard het e-mail adres ingevuld van uw fcMiles account. Als u wilt kunt u hier een ander e-mail adres invullen.

Wilt u het overzicht ook naar een ander e-mail adres sturen, bijvoorbeeld naar uw boekhouder of uw privé e-mail, dan kunt u een tweede e-mail adres invullen bij Mail CC naar.

Tik op het veld Mail naar of Mail CC naar om het toetsenbord voor het invullen van het e-mail adres te activeren. Wilt u cijfers of leestekens typen, druk dan op de ButtonKeyboardSwitchToNumeric toets linksonder op het toetsenbord.

Druk rechts onder op het toetsenbord de button ButtonNext om naar het volgende veld te gaan of om het toetsenbord te sluiten.
Top Top
ReportRequest ReportSucceeded Druk onderaan het scherm op de button Opvragen om het overzicht te genereren op de server.

De laatste wijzigingen worden eerst gesynchroniseerd met de server en daarna wordt het overzicht gegenereerd op de server. Dit kan enkele tientallen seconden duren, afhankelijk van de grootte van het overzicht en de drukte op de server.

Zodra het overzicht verstuurd is krijgt u de melding Het overzicht is succesvol verstuurd.
Top Top
ReportInMail ReportPrint Rittenlijst bekijken en afdrukken

Nadat u het overzicht hebt opgevraagd zoals hierboven beschreven, kunt u fcMiles sluiten en het iPhone Mail programma openen om de e-mail met het overzicht te bekijken. Het kan enige tijd duren voordat u de e-mail ontvangt!

Als u de mail opent ziet u onderaan de PDF met de naam fcMiles Fiscale Rittenlijs.... Tik hier op om de rittenlijst te openen.

Als uw iPhone onder iOS 4.2 of hoger draait en u hebt een printer die AirPrint ondersteunt, kunt u de rittenlijst nu afdrukken door rechts boven op de button ButtonActionPrint te drukken.

Als u niet beschikt over AirPrint, open de mail dan op een PC met printer en druk de rittenlijst daar af.
Top Top
Voorbeeld van een overzicht:
Report
Top Top