English AAA
fcMiles Kilometer Registratie

Vaste ritten creëren en wijzigen


Een vaste rit wijzigen

RegularList RegularSelect Vaste ritten kunt u altijd wijzigen.

Om een vaste rit te wijzigen opent u deze vanuit de vaste rittenlijst. De vaste rittenlijst wordt getoond als u onderaan het scherm de tab Vaste Ritten kiest.

In de lijst Vaste Ritten kunt u een vaste rit openen door deze aan te tikken.

U kunt een vaste rit ook wijzigen via de lijst Selecteer vaste rit. Deze wordt getoond als u bij een nieuwe rit op de button ButtonSelectRegular drukt. In deze lijst kunt u een vaste rit openen door op de button ButtonDisclose bij de vaste rit te tikken.
Top Top
RegularEditSingle RegularEditBottom Als u een vaste rit opent, verschijnt het scherm Wijzig vaste rit. Wanneer de vaste rit uit een heenreis en een terugreis bestaat, kunt u het scherm omhoog schuiven om de onderste velden te zien.

Een uitgebreide beschrijving over hoe en wat u bij de verschillende velden kunt invullen, vindt u bij een nieuwe vaste rit toevoegen.

U kunt alle velden wijzigen.

Om de wijzigingen te bevestigen drukt u op de button ButtonDone rechtsboven. De vaste rit wordt opgeslagen en u keert terug naar de lijst.
Top Top