English AAA
fcMiles Kilometer Registratie

Welke gegevens zijn nodig voor de Belastingdienst?

Onderstaande informatie is indicatief, u kunt er geen rechten aan ontlenen. Wij raden u aan altijd met uw accountant af te stemmen of uw rittenregistratie voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

Auto van de zaak

Wanneer u een auto van de zaak hebt en u houdt een rittenregistratie bij om aan te tonen dat u maximaal 500 km privé rijdt per jaar, moeten de ritten in uw administratie voldoen aan de volgende eisen van de Belastingdienst:

De administratie moet sluitend zijn. Er mogen geen ritten ontbreken. U moet dus ook alle privé ritten vastleggen! Doe dit heel consequent, want de Belastingdienst controleert steeds vaker bij locaties met een duidelijk privé karakter, zoals tuincentra, bouwmarkten en pretparken. Wordt uw kenteken daar gefotografeerd en ontbreekt die rit in uw administratie, dan loopt u het risico dat uw administratie verworpen wordt en u alsnog de volle bijtelling moet betalen!

Een rit is de enkele reisafstand tussen twee adressen. Per rit moet u de volgende gegevens noteren:
  • de datum
  • de beginkilometerstand
  • de eindkilometerstand
  • het adres van vertrek
  • het adres van aankomst
  • de route als u niet de meest gebruikelijke route heeft gereden
  • het karakter van de rit (privé of zakelijk)
  • de privé omrij kilometers bij een rit met een gemengd karakter
Deze gegevens kunt u in fcMiles op uw smartphone vastleggen en worden afgedrukt op uw ritten overzicht.

De ritten moeten per dag genummerd zijn. fcMiles doet dit automatisch voor u bij het genereren van uw ritten overzicht.

Belangrijk is dat het bezoekadres bij zakelijke ritten het zakelijke adres moet zijn dat u bezoekt. Dus niet het adres waar u parkeert als dat een ander adres is! Wij raden u aan om de naam van het bedrijf bij het adres te vermelden, zodat u kunt aantonen dat het inderdaad een zakelijke rit was.

De Belastingdienst kan bij twijfel ook aanvullende informatie vragen waaruit moet blijken dat een rit inderdaad zakelijk was, zoals een uitdraai van de afspraken uit uw agenda, orderbriefjes, etc. Zorg er dus voor dat u die informatie ook bewaart!

Zakelijke ritten in uw privé auto

Wanneer u de rittenregistratie gebruikt om zakelijke kilometers gereden in uw privé auto te declareren, zijn de eisen iets minder streng. De Belastingdienst eist wel dat u alle zakelijke ritten registreert. Een schatting van het aantal zakelijke kilometers wordt niet geaccepteerd! Wij raden u aan om voor de zakelijke ritten de gegevens vast te leggen zoals hierboven beschreven bij Auto van de zaak.

Privé ritten hoeft u niet in detail vast te leggen, maar zorg wel dat u bijhoudt wanneer u privé rijdt. Wanneer u in een periode alleen (aansluitende) zakelijke ritten registreert en de Belastingdienst heeft uw auto in die periode gefotografeerd op een locatie met een duidelijk privé karakter, kunt u kritische vragen verwachten.
Top Top