English AAA
fcMiles Kilometer Registratie

Adressen toevoegen en wijzigen


Een adres overnemen uit de iPhone Contacten

AddressNewEmpty AddressContactsList Wanneer u een nieuw adres toevoegt, ziet u bovenaan in het scherm Nieuw Adres de button ButtonSelectFromContacts. Als u op deze button drukt, verschijnt het scherm Alle contacten, met een lijst van de contactpersonen in uw iPhone.

U kunt door de lijst bladeren, op de index drukken om snel naar de juiste letter te gaan, of in het Zoek veld de eerste letters van de naam intikken van de contactpersoon die u zoekt.
Top Top
AddressNewFromContacts AddressContactMultiple Wanneer u een contactpersoon aantikt, keert u direct terug naar het scherm Nieuw Adres en zijn de (bedrijfs)naam en adresgegevens van de contactpersoon ingevuld.

Wanneer bij een contactpersoon echter meer dan één adres bekend is, wordt eerst het scherm Selecteer adres getoond. U kunt hier het adres aantikken dat u wilt overnemen in fcMiles.

In het scherm Nieuw Adres kunt u nu op de button ButtonDone (rechtsboven) tikken om het overgenomen adres op te slaan.
Top Top