English AAA
fcMiles Kilometer Registratie

Adressen toevoegen en wijzigen


Een adres wijzigen

Belangrijk: Adressen worden in fcMiles in een apart tabel opgeslagen. Ritten verwijzen naar die adressen. Wanneer u een adres wijzigt, wordt dit dus gewijzigd in alle ritten die dit adres gebruiken!

Voordeel is dat u een adres maar één keer in hoeft te voeren en dat u correcties en aanvullingen op één plaats kunt doen en niet in elke rit opnieuw.

Let echter wel op dat u bij verhuizing van een relatie altijd een nieuw adres toevoegt! Wanneer u het oude adres zou aanpassen, zouden alle eerdere ritten immers ook naar het nieuwe adres gaan!

Wel kunt u uiteraard Naam/omschrijving van het oude adres wijzigen. Voorbeeld: Biothane verhuist van Schiedam naar Delft. Bij het oude adres verandert u nu de naam in Biothane (Schiedam) en bij het nieuwe adres gebruikt u als naam Biothane.
Top Top
AddressList AddressSelectStart Een adres kunt u wijzigen vanuit de adressenlijst. De adressenlijst wordt getoond als u onderaan het scherm de tab Adressen kiest, of wanneer u bij het toevoegen of wijzigen van een rit het veld Vertrekadres of het veld Bezoekadres / bestemming aantikt.

In de lijst Adressen kunt u een adres openen door het adres aan te tikken.

In de selectielijst voor Vertrekadres of Bezoekadres / bestemming kunt u een adres openen door op de button ButtonDisclose bij het adres te tikken.
Top Top
AddressEditNoDelete AddressEditStreet Als u een adres opent, verschijnt het scherm Wijzig Adres. U kunt alle velden wijzigen, houdt er echter rekening mee dat deze wijziging geldt voor alle ritten waar het adres wordt gebruikt!

Tik op een veld om het toetsenbord te activeren. Wilt u cijfers of leestekens intypen, druk dan op de ButtonKeyboardSwitchToNumeric toets linksonder op het toetsenbord.

Nadat u de gewenste velden hebt gewijzigd, drukt u op de button ButtonDone (rechtsboven) om de wijzigingen op te slaan.
Top Top